Psychomotorický vývoj dítěte

První rok života je pro správný a bezproblémový vývoj dítěte zcela nejdůležitější. Miminko se den po dni seznamuje se svým okolím, začíná s ním komunikovat, snaží se rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku. Spolu s motorickou stránkou dochází k rozvoji té psychické. Jestliže dojde během vývoje k poškození jedné z nich, může se to negativně projevit v podobě postižení té druhé. Psychomotorický vývoj zahrnuje vývoj hrubé motoriky, jemné motoriky, řeči a sociálního chování.

Vývoj dítěte

V prvním roce života začíná duševní vývoj dítěte, a to rozvojem vyšších nervových funkcí. To vše na základě návyků. Návyky jsou v podstatě složité podmíněné reflexy, které se vytváří na základě působení různých popudů z okolí i nitra organismu. Pokud má být citový i rozumový vývoj dítěte bezproblémový, je důležité, aby nedocházelo k jeho rušení, ale naopak bylo vše v naprostém vzájemném souladu. Z toho důvodu je nutné dbát na to, že se nebudou vytvářet takové podmíněné reflexy, které by byly pro dítě škodlivé a měly na něj negativní vliv, což by nakonec vyústilo ve špatné návyky.

V podstatě to znamená, že vše, co bude mít na dítě vliv během prvního roku života, znamená základ jeho dalšího duševního vývoje do budoucnosti. Dalšími faktory, jež mohou na vývoj dítěte působit, jsou jeho vrozené schopnosti, zdravotní stav a rovněž působení okolí, zejména matky a zbytku rodiny.

Řada maminek se stresuje, že jejich dítě v určitém věku neumí to samé jako třeba dítě kamarádky ve stejném věku. Není nutné se obávat, protože vývoj každého dítěte je individuální a není to vždy stejné. Některé děti se zkrátka vyvíjí rychleji, jiné ne.

Vývoj v prvních dnech života

Každý novorozenec má rozvinutou soustavu reflexů. Ta je pro něj zásadní a v životě se bez nich neobejde. Mezi nejdůležitější patří reflex pátrací (hledací) a reflex sací. Miminko postupně začíná používat i své smysly – hmat, čich, zrak, sluch i chuť. Jejich prostřednictvím se učí vnímat a poznávat prostředí kolem sebe.

Zrak a sluch novorozence

Sluch je v podstatě vyvinutý úplně nejlépe. Novorozenci běžně dávají přednost ženskému hlasu, který má vyšší frekvenci. Již v průběhu prvních týdnů od narození zvládnou rozlišit hlas vlastní maminky od ostatních hlasů. Dobře vyvinutá je také sítnice, ale schopnost fixace v zorném poli přichází až zhruba ve 2. měsíci věku dítěte. Miminko zvládá vcelku obstojně reagovat na veselé a jasné barvy.

Způsoby komunikace novorozenců a kojenců

První týdny života znamenají u dítěte jen jediný způsob komunikace a to pláč. Zhruba za 12 týdnů už začne plakát méně a učí se reagovat jiným způsobem – dumláním, dotyky a úsměvem.

V případě rozvoje řeči to z počátku není nic moc, asi do tří měsíců vydává jen nedefinovatelné zvuky. Prvních slov se dočkáte zhruba v prvním roce života. Obecně lze říci, že na konci 18. měsíce zná kojenec v průměru asi 6 slov, opět je to u každého individuální.

Hrubá motorika miminka ve zkratce

Jakmile se miminko narodí, má ručičky zaťaté v pěst a horní i dolní končetiny pokrčené. Chvilkové zvednutí hlavičky a otočení tělíčka ze strany na stranu zvládne již v prvním měsíci života.

 • Ve 3. měsíci nastává čas pasení koní, tedy ležení na bříšku se zvednutou hlavičkou a opírání se o předloktí.
 • V 6. měsíci dokáže kontrolovat hlavičku ve všech polohách, sedí s pomocí opory a otočí se na bříško z polohy na zádech.
 • V 7. měsíci vám kojenec bude poskakovat na klíně a bez problémů už udrží vlastní váhu těla.
 • V 9. měsíci už sedí bez potřeby opory a v 10. měsíci je čas kdy začne lézt.
 • V 11. měsíci udrží rovnováhu vsedě, ale i při změně polohy.
 • První rok je dobou pro samostatnou chůzi nebo pomocí držení za ruku.
 • Do 15. měsíce života by mělo dítě chodit zcela samostatně.
 • Jakmile dosáhne věku 18 měsíců, měla by být chůze jistá a bezproblémová.
 • Ve dvou letech zvládne dítě chůzi po schodech, jen mu ještě nejde střídat nožky, s tím začíná až ve třech letech.

Jemná motorika a sociální chování kojence

Jak jsem již psala, spolu s vývojem hrubé motoriky probíhá i vývoj motoriky jemné, dále řeči a sociálního chování. Jak to tak v kostce vypadá?

 • Zhruba v prvním měsíci se kojenec usmívá na známé osoby, které kolem sebe vidí.
 • Ve 3. měsíci uvolní dlaň, aby nebyla v pěst, nechá jí otevřenou a pomalu se snaží uchopit různé předměty a hračky, zároveň s tím se začíná otáčet za zvuky.
 • V 6. měsíci již předměty uchopí celou dlaní.
 • V 9. měsíci je uchopení předmětu již mnohem jistější a dítě se v této době také začíná obávat cizích lidí.
 • V 10. měsíci vám dítě mává a snaží se pomáhat, když ho oblékáte.
 • V jednom roce života pohazuje předměty a bouchá s nimi o sebe.

Stimulace psychomotorického vývoje

Miminko důkladně pozorujte a snažte se mu věnovat maximální možný čas. Zkuste s ním hrát různorodé hry, pravidelně mu zpívejte a vyprávějte mu dětské říkanky. Důležitý je také dostatečný pohyb, přiměřený věku a schopnostem miminka, dále čerstvý vzduch, což znamená pravidelné procházky. Nezapomeňte miminko brát mezi ostatní děti stejného či podobného věku, ale také mezi dospělé, aby bylo neustále stimulováno.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Reply

Přejít k navigační liště