Očkování proti chřipce u těhotných žen

Chřipka a těhotenství je hodně diskutované téma a to zejména v době, kdy nastává tzv. chřipková epidemie. Řada žen si klade zásadní otázky. Které to jsou?

  • Je chřipka pro těhotné ženy větším rizikem než pro ostatní?
  • Jaké riziko hrozí vyvíjejícímu se plodu?
  • Je možné se nechat očkovat proti chřipce, i když už jsme těhotné?

Rok co rok apelují lékaři na své pacienty, aby nepodceňovali příchod chřipkové epidemie a nechali se včas očkovat. Přestože k nejohroženějším patří bezesporu senioři, malé děti do šesti let a osoby trpící chronickým onemocněním, výjimkou ovšem nejsou ani těhotné ženy, kterých se toto riziko rovněž týká.

Každý rok se chřipkou nakazí zhruba až 22 % z celkového počtu těhotných žen. Zvlášť negativní dopad může mít chřipka u těch žen, které mají rizikové těhotenství a tím i možný výskyt zdravotních komplikací.

Jaký má chřipka vliv na těhotenství?

Důsledky, které může vir chřipky znamenat během těhotenství nejen pro ženu, ale i samotný plod není jednoduché zjistit. Ovšem odborníky již bylo prokázáno, že největší nebezpečí hrozí na konci těhotenství, kdy je to nejméně vhodné tzv. chytit chřipku. V tomto období je totiž zvýšené riziko hospitalizace kvůli možným kardiovaskulárním obtížím.

Podle některých studií, které byly zveřejněny, se rovněž zvyšuje nebezpečí, že infekce zasáhne plod, což se často projevuje ve formě srdečních problémů. Tato infekce může být u některých novorozenců fatální a riziko, že bude muset být dítě nakažené chřipkou hospitalizováno, je dvojnásobné právě v období od narození do 6 měsíců. U starších dětí je již riziko menší.

Přestože odborníci tvrdí, že jsou tato rizika či chcete-li spíš komplikace individuální a ojedinělé, zejména pak v případě těhotných žen, u kterých se neprojevují žádné další potíže, je dobré se zamyslet, jestli jste ochotné risknout to riziko nákazy chřipkou a nenechávat se očkovat, nebo jestli chcete mít jistotu a raději se necháte naočkovat. To záleží na každé z vás.

Očkování během těhotenství – je to bezpečné?

Oficiálně nebyl prokázán absolutně žádný negativní dopad očkování u těhotných žen, ani na matkách samotných, ani u jejich plodu nebo novorozence. Podle některých studií, které se zabývaly sledováním vybraných dětí od narození až do jejich věku 7 let, se nikdy žádný nežádoucí účinek neprokázal

Pokud se těhotná žena rozhoduje, zda se nechat či nenechat očkovat, měla by zvážit i další faktory, které se přiklánějí k očkování. Tímto faktorem je jejich kontakt s dalšími malými dětmi, ať už v čekárně u lékaře, v poradně nebo třeba v rodině u příbuzných, případně pokud už doma nějaké potomky má.

Zhruba 30 % malých dětí se nakazí chřipkou a v řadě případů se dokonce podílejí i na jejím přenosu na ostatní děti či dospělé. Jestliže se tedy ohledně očkování rozmýšlí žena, která je v pravidelném kontaktu s malými dětmi, rozhodně by neměla váhat a nechat se očkovat, prokážete tak službu nejen sobě, ale i svému dítěti, stejně jako ostatním dětem ve své blízkosti i v okolí.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Reply

Přejít k navigační liště