Seznamte se s hexavakcínou blíže

Hexavakcína je kombinovaná očkovací látka, která umožňuje lékařům naočkovat kojence proti šesti závažným onemocněním naráz. Každá vakcína obsahuje očkovací látky proti tetanu, dětské obrně, záškrtu, černému kašli, onemocnění způsobeném Haemophillus influenzae B a žloutence typu B. Dítě je tak chráněno již od narození, neboť s očkováním se začíná od 9. Týdne věku.

Nemoci, proti kterým hexavakcína chrání

Dětská obrna

Obrna se v počátečním stádiu projeví zvýšenou teplotou, nevolnostmi, bolestí břicha a ztuhlými zády spolu s končetinami. Ty nejvážnější formy zasahují míchu a mozek, což vede k trvalé obrně zejména u končetin. Jestliže obrna zasáhne dýchací či polykací svaly, může pacient i zemřít.

Tetanus

K projevům nemoci patří velmi bolestivé svalové křeče, především se jedná o žvýkací svaly. Stává se, že i když je léčba intenzivní, může pacienta ohrozit zadušení či selhání srdce.

Záškrt

Záškrt se projevuje těžkou angínou s pablánami, což je bělavý až žlutošedý povlak na sliznicích, který zúží hrtan i hltan a pacientovi hrozí udušení.

Černý kašel

Projevem nemoci je velice silný dráždivý kašel, někdy také vykašlávání hledu a vysoké horečky kolem 40°C.

Haemophillus influenzae b

Tato bakterie způsobuje zánět mozkových blan, sepsi a nebezpečné záněty sliznice hrtanové příklopky, což může u malých dětí zapříčinit i udušení. Povinné očkování bylo zavedeno v roce 2001.

Žloutenka b

Žloutenka se projevuje zežloutnutím očního bělma, kůže, sliznic a dalších tkání, což je zapříčiněno vysokou koncentrací žlutého žlučového barviva bilirubinu v krevní plazmě. Toto onemocnění může u dětí přejít do chronického stádia, kdy se stává nosičem této nemoci, což v dospělosti zvyšuje riziko vzniku rakoviny jater. Očkování je proto zcela nezbytné.

Hexavakcína – vedlejší účinky

Stejně jako léky i vakcíny mohou mít vedlejší účinky, které jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Nejčastějším vedlejším účinkem bývají alergické reakce v podobě vyrážek, otoků obličeje a okolí očí, dále se vyskytují problémy s dýcháním a polykáním. Často také dochází ke snížení krevního tlaku a dokonce může dojít ke ztrátě vědomí.

 • K dalším možným vedlejším účinkům patří pocit únavy, nechutenství, zvýšená teplota, plačtivost, neklid, průjem, zvracení, ospalost, zduření uzlin, svědění kůže a další.

Reakce po očkování hexavakcínou

Organismus dítěte může po očkování zareagovat zejména zvýšenou teplotou a otokem v místě, kde došlo ke vpichu. Tyto reakce naštěstí většinou netrvají dlouho, dítě jí hravě překoná jen s rozmrzelou náladou. U vážnějších reakcí, kdy horečka stoupne nad 40° a nedaří se jí srazit, už je potřeba zásah lékaře. Vážné jsou i neurologické reakce, jako fibrilní křeče, bezvědomí, kolapsové stavy, značná apatie či pláč, který neutichne ani po třech hodinách.

 • Co se týká přirozené reakce, za tu je považováno lokální zarudnutí místa vpichu a teplota, jež je reakcí na antipyretika, ale netrvá déle než 3 dny.

Kdy se očkuje hexavakcína?

Hexavakcína, jež je složena z antigenů šesti závažných nemocí se podává do svalu (intramuskulárně) a k aplikaci první dávky dochází mezi 9. Až 12. Týdnem věku dítěte u zcela zdravého jedince. Pokud není dítě zcela v pořádku, očkování se odloží na později.

Hexavakcína – složení

Každá maminka se vždy snaží zjistit, co obsahuje lék, který je jejímu dítěti podáván a nejinak je tomu i u hexavakcíny. Z čeho je tedy složena?

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) hexavakcíny obsahuje:

 • Diphtheriae anatoxinum1
 • Tetani anatoxinum1
 • Antigeny Bordetelly pertussis:
 • Pertussis anatoxinum (PT)
 • Pertussis haemagglutininum filamentosum (FHA)
 • Pertactinum (PRN)
 • Antigenum tegiminis hepatitidis B (hbs)
 • Virus poliomyelitidis inactivatum (IPV)
 • Typus 1 (kmen Mahoney)
 • Typus 2 (kmen MEF-1)
 • Typus 3 (kmen Saukett)
 • Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae B3
 • Polysaccharidi Haemophili influenzae B coniunctio přibližně
 • 1 adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3)
 • 2 vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces
 • Cerevisiae)
 • 3 adsorbováno na fosforečnan hlinitý (alpo4)
 • 4 pomnoženo na VERO buňkách

Tato vakcína může obsahovat stopy formaldehydu, neomycinu a polymyxinu, které se používají v průběhu výrobního procesu.

One Response

 1. Jan 11.4.2017 Odpovědět

Reply

Přejít k navigační liště